การเติบโตของตลาดผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กรในหน่วย Integrated Cryogenic Solutions ของกลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Sept. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (Group) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบถึงการปรับโครงสร้างองค์กร Integrated Cryogenic Solutions Unit (ICS) เนื่องจากการเติบโตของหน่วย ICS รวมถึงโอกาสในตลาดด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสีเขียวที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ทำให้ในปัจจุบัน เราได้แบ่ง ICS ออกเป็น 2 หน่วยงาน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2022

หน่วยใหม่ในนาม “Nikkiso Fueling and Solutions” จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในตลาดเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ตลาดเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ระบบอุปกรณ์เคลื่อนวัตถุ และระบบแบบเบ็ดเสร็จต่อไป โดยคุณ Mike Mackey (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสของ ICS) จะรับตำแหน่งประธานของ Nikkiso Fueling & Solutions โดยเจ้าหน้าที่และอาคารของ ICS ในปัจจุบันทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหม่นี้

ส่วนหน่วยใหม่อีกหน่วย “Nikkiso Energy Infrastructure & Strategic Projects” (NESP) จะทำหน้าที่ขยายการนำเสนอของกลุ่มเพื่อส่งมอบโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ระบบจ่ายไฮโดรเจนอัด โซลูชันการกู้คืนพลังงาน และระบบเชื้อเพลิงทางทะเลนอกชายฝั่ง และยังให้การสนับสนุนแบบครบวงจรแก่โรงงาน Nikkiso Cosmodyne ด้วย โดยคุณ Joseph Pak (ประธาน ICS คนปัจจุบัน) จะดำรงตำแหน่งประธานของ NESP

โดยแผนก Nikkiso Expander Application Technique (NEAT) ที่มี Dr. Reza Agahi เป็นหัวหน้าจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย NESP

คุณ Peter Wagner ประธานกรรมการบริหารของ Nikkiso CE&IG กล่าวว่า “เราดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้เราสามารถให้บริการลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น และช่วยเราขยายพอร์ตโฟลิโอด้านโซลูชันการควบคุมการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ทั่วโลกที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง” และ “การเปลี่ยนแปลงนี้ยังสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราในการเป็น ‘ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่สดใสแข็งแรงยิ่งกว่า’”

ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES
Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้วโดยเป็นบริษัทสมาชิกที่ทำการผลิตและให้บริการอุปกรณ์แปรรูปก๊าซไครโอเจนิก (ปั๊ม อุปกรณ์ลดความดัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ) และโรงงานแปรรูปก๊าซอุตสาหกรรม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), ไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์สำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดย Cryogenic Industries เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip รวมถึงกลุ่มหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติการทั่วไปประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:
Anna Quigley
+1.951.383.3314
aquigley@cryoind.com