IHMA ได้ประกาศการร่วมลงทุนครั้งใหม่ในประเทศอินเดียเพื่อการช่วยเหลือของการพัฒนายาต้านการติดเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมด้านชีวเภสัชภัณฑ์ทั่วโลก

SCHAUMBURG, Ill., Nov. 02, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — International Health Management Associates, Inc./IHMA Europe Sàrl (IHMA) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการทดลองและการให้คำปรึกษาให้แก่อุตสาหกรรมด้านชีวเภสัช ซึ่งรวมถึงการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับการป้องกัน การควบคุมและการรักษาโรคที่ติดเชื้อได้ ประกาศการก่อตั้งของบริษัทในเครือในประเทศอินเดีย (IHMA India, LLP)  บริษัทในเครือจะทำให้ความสามารถของ IHMA ง่ายขึ้นเพื่อให้บริการอุตสาหกรรมการต่อต้านการติดเชื้อทั่วโลก

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดสำหรับการต่อต้านการติดเชื้อแบบใหม่ ประเทศอินเดียเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากและสิ่งมุ่งเน้นที่

Read More

Qualcomm to open operations hub in Hsinchu

Taipei, U.S.-based chip designer Qualcomm Technologies Inc. has decided to set up a new manufacturing engineering and testing center in Hsinchu, which will become operational in the first quarter of next year, the company announced Friday.

The Center for Operations, …

Read More