LeddarTech เข้าร่วมแพลตฟอร์มเปิดสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ Apollo ของ Baidu

LeddarTech เข้าร่วมแพลตฟอร์มเปิดสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ Apollo ของ Baidu ด้วยผลิตภัณฑ์ LiDAR ผ่านโอเพ่นซอร์ส SDK

เมืองควิเบก, Jan. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ผู้นำวงการอุตสาหกรรมที่ให้บริการแพลตฟอร์ม LiDAR ด้านยานยนต์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและปรับขนาดได้ ได้ประกาศแล้วว่าทางบริษัทจะรวมเอาผลิตภัณฑ์ LiDAR ของ LeddarTech เข้ากับ Apollo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเปิดสำหรับรถยนต์ไร้คนขับของ Baidu

ในตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของ LeddarTech จะสามารถใช้งานร่วมกับ Apollo 3.5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเวอร์ชั่นล่

Read More

LeddarTech มอบตัวอย่างการผลิตสำหรับวงจรรวมเดี่ยว LeddarCore LCA2 สำหรับตลาด LiDAR ของรถยนต์แบบผลิตจำนวนมาก

ตัวอย่างการผลิต LeddarCore LCA2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานและความคมชัดของ LiDAR ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วย SoC และซอฟต์แวร์ซึ่งได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน

นครควิเบก, Jan. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการมอบแพลตฟอร์ม LiDAR สำหรับรถยนต์และยานพาหนะที่มีความอเนกประสงค์และปรับขนาดได้ ได้ประกาศว่าตัวอย่างการผลิตของวงจรรวมเดี่ยว (SoC) LeddarCore LCA2 ซึ่งให้ประสิทธิภาพการทำงานและความคมชัดของ LiDAR ที่ดียิ่งขึ้น ในการออกแบบที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้พร้อมให้บริการแล้ว

Read More