Crown Bioscience จับมือ The Jackson Laboratory ช่วยให้สามารถเข้าถึงแบบจำลองเมาส์ FATZO ได้ทั่วโลก

การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญ และแบบจำลอง NASH และก

Read More