IDEAL INDUSTRIES, INC. ซื้อกิจการด้านไฟฟ้าแสงสว่างเชิงพาณิชย์และระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะของ Cree

การซื้อครั้งนี้ทำให้ IDEAL กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการพาณิชย์และการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย

SYCAMORE, Ill., March 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — IDEAL INDUSTRIES, INC. ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าซื้อกิจการของ Cree Lighting ซึ่งรวมถึงธุรกิจติดตั้งหลอดไฟ LED, โคมไฟและโซลูชันควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม และเพื่อการบริโภคของ Cree, Inc. (CREE – NASDAQ) Cree ประกาศว่ากำลังมีการดำเนินการเปลี่ยนมือกิจการในข่าวเมื่อเช้านี้ โดย IDEAL ยังได้กรรมสิทธิ์ในการใช้…

Read More

IDEAL INDUSTRIES, INC. ซื้อกิจการด้านไฟฟ้าแสงสว่างเชิงพาณิชย์และระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะของ Cree

การซื้อครั้งนี้ทำให้ IDEAL กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการพาณิชย์และการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย

SYCAMORE, Ill., March 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — IDEAL INDUSTRIES, INC. ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าซื้อกิจการของ Cree Lighting ซึ่งรวมถึงธุรกิจติดตั้งหลอดไฟ LED, โคมไฟและโซลูชันควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม และเพื่อการบริโภคของ Cree, Inc. (CREE – NASDAQ) Cree ประกาศว่ากำลังมีการดำเนินการเปลี่ยนมือกิจการในข่าวเมื่อเช้านี้ โดย IDEAL ยังได้กรรมสิทธิ์ในการใช้…

Read More

US Wages Wide-Ranging Campaign to Block Huawei

Over the past several weeks, the U.S. government has launched a seemingly unprecedented campaign to block the Chinese telecom giant Huawei Technologies from competing in the global rollout of next-generation 5G mobile networking technology, claiming that the company is effectively …

Read More

US Wages Wide-Ranging Campaign to Block Huawei

Over the past several weeks, the U.S. government has launched a seemingly unprecedented campaign to block the Chinese telecom giant Huawei Technologies from competing in the global rollout of next-generation 5G mobile networking technology, claiming that the company is effectively …

Read More