Lung Ambition Alliance ได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีให้มากขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาก

Read More

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Lumina Networks เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของบริการ

ในเครือข่ายผู้ให้บริการระดับ Tier-1 ได้มีการเปิดตัวช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ตามความต้องการ

Read More