‫Vital จะจัดแสดงการทำงานร่วมกันขององค์กรสำหรับการรักษาพยาบาลและระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ดีขึ้นที่ HIMSS เอเชียแปซิฟิก

แพลตฟอร์มที่มีสามารถปรับได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรการปฏิบัติ MINNEAPOLIS, Aug. 24, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Vital Images, Inc. (Vital) บริษัทการถ่ายภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ขั้นสูงที่ตั้งอยู่ใน Minneapolis จะนำเสนอโซลูชั่นการทำงานร่วมกันขององค์กรในการประชุม HIMSS เอเชียแปซิฟิกประจำปีที่บูธ 412 ระหว่างวันที  23-26 สิงหาคม ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โซลูชั่นการถ่ายภาพสารสนเทศทางการแพทย์ (HII) ของ Vital เพื่อการทำงานร่วมกันและการเชื่อมต่อขององค์กรช่วยให้องค์กรทางการแพทย์สามารถปรับปรุงการรักษาพยาบาลและระบบธุรกิจอัจฉริยะด้วยสารสนเทศการถ่ายภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นของการถ่ายภาพขั้นสูง การดูทั่วทั้งองค์กร การจัดการภาพที่ปรับขนาดได้และการวิเคราะห์การดำเนินงาน ชุดโซลูชั่นการทำงานร่วมกันในองค์กรของ HII จะช่วยให้ผู้ให้บริการปรับปรุงทั้งการรักษาพยาบาลและผลการดำเนินงานด้วยโซลูชั่นการจัดการภาพและระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ใช้แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและสามารถดำเนินการได้ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ตัวเลือกการใช้งานที่ยืดหยุ่นทำให้ลูกค้าสามารถมีตัวเลือกและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมในการดูแลผู้ป่วยและวางแผนทรัพยากร หนึ่งในโซลูชั่นการทำงานร่วมกันของ Vital ที่ได้นำไปเสนอในงาน HIMSS Asia Pacific คือชุดเครื่องมือ Vitality IQ® Imaging Practice Management ของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กัยผู้ให้บริการถ่ายภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานของพวกเขาด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่มีความหมาย โซลูชั่นด้านการวิเคราะห์การถ่ายภาพขั้นสูงนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการจัดระบบข้อมูลจากแหล่งที่มา แบบนิยมที่แตกต่างกัน  และฐานข้อมูลที่ไม่มีการเชื่อมต่อให้เป็นรายงานที่สามารถใช้ดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยสร้างรวบรวมข้อมูลทั่วทั้งองค์กรเป็นอินเตอร์เฟซแบบเรียบง่ายบนเว็บสำหรับผู้ใช้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลภารกิจสำคัญได้ทันที “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอโซลูชั่นการทำงานร่วมกันขององค์กรของเราในงาน […]

Read More