Day: November 22, 2022

CryptoDATA Tech กลายเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของทีม RNF MotoGP

CryptoDATA Tech becomes RNF MotoGP Team majority and strategic shareholder บูคาเรสต์ โรมาเนีย, Nov. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — CryptoDATA Tech ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้กับบล็อกเชนสำหรับโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความยินดีที่จะประกาศการเข้าถือหุ้นใหญ่ใน RNF Racing Ltd การลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้ถือเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับทีม RNF

Read More