Day: June 25, 2021

Bon Natural Life Limited ประกาศราคาเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกมูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ซีอาน, จีน, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Bon Natural Life Limited (Nasdaq: BON) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BON” หรือ “บริษัท”) หนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันส่วนผสมทางชีวภาพชั้นนำในอุตสาหกรรมธรรมชาติ สุขภาพ และการดูแลส่วนบุคคล วันนี้ได้ประกาศกำหนดราคาหุ้นบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.0001 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หุ้น”) ที่ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปที่ 5.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การเสนอขาย”) สำหรับรายได้รวมทั้งสิ้น 11.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อนหักส่วนลดการรับประกันภัย ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ BON ยังให้ทางเลือกแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นเวลา 45 วันในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมสูงสุด 330,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ โดยหักส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่น คาดว่าจะเริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดทุน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “BON” […]

Read More